tisdag 5 april 2016

Landskronas kommunfullmäktige den 4 april 2016, en orättvis betraktelseMåndagens kommunfullmäktigesammanträde i Landskrona bjöd på långa debatter om ekonomi samt ett bråk om kommunens planerade vägbygge i Karlslund. Detta kan man förstås läsa mer om i lokalpressen

Här kommer en kort "orättvis betraktelse" om hela tillställningen, från mitt vänsterperspektiv. 

I sedvanlig ordning var kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg en av de centrala aktörerna på mötet, som vanligt ivrigt påhejad av Sverigedemokraternas starke man, "oppositionspolitikern" Stefan Olsson. Samt stundvis faktiskt också av någon åsiktsfrände från de egna leden. 

Mötet ägnade nära 2 timmar åt diskussionen av 2 interpellationer -  som egentligen gick ut på samma sak: finns någon plan om ekonomi hos de starka männen i Stadshuset eller inte?- men församlingen hann också behandla  årsredovisningarna för 13 kommunala bolag. 

Dessa klubbades i snabb takt utan någon som helst diskussion. Ett påpekande av vänstern att det kändes på något sätt otidsenligt att exempelvis Landskrona stadsutveckling AB är ett bolag med 1,5 välbetalda manliga anställda (som kostade bolaget den blygsamma summan 2 743 053 kr.) som styrs av en styrelse bestående av 10 män och 0(!) kvinnor väckte knappt någon reaktion. 

Kvällen avslutades med diskussionen av en ny arbetsgivarpolicy för Landskrona stad. Vänsterpartiet ville understryka att Landskrona stad som arbetsgivare ska verka för attraktiva arbetsvillkor och yrkade på följande tillägg:

”Landskrona stad eftersträvar att skapa goda arbetsvillkor för samtliga anställda. Ofrivilliga deltidstjänster, delade scheman och bemanningsplaner som riskerar att öka tidspress och stress bland de anställda ska i största möjliga mån undvikas.” 

Inte helt oväntat fick yrkandet tummen ner av L, M, SD och MP. Lustigt, eftersom andemeningen ändå inte skiljer sig så där jätteradikalt från Arbetsmiljöverkets nya Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Men, men,  vad kan man vänta sig av den oheliga allians som styr Landskrona?!
Fast vi fick i alla fall cred från socialdemokraterna. Alltid nåt. 

Vad nu då? Jo, undertecknad med kamrater får hämta sig och så fortsätter cirkusen den 25/4-2016.

Vill du bidra till cirkusprogrammet? Hör av dig till landskrona@vansterpartiet.se och skicka ett medborgarförslag!

Avslutningsvis en bild på några sovjetiska hockeyspelare. För sköjs skull.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar